El comú de Sant Julià ha elaborat un pla director del desenvolupament energètic de la parròquia amb l’objectiu d’assolir una transformació progressiva per ser més sostenible i és calculara la petjada de carboni. Els estudis permetran definir la política del comú a mitjà i llarg termini i definir les accions a desenvolupar que farà BMS Consultoria Estratègica by Bomosa.

En una primera fase s’analitzarà l’estat actual de la parròquia i s’identificaran els centres consumidors d’energia, els vectors de consum i les emissions més rellevants. La petjada de carboni és un indicador ambiental que permetrà implementar mesures de mitigació del canvi climàtic. Es mesuraran les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades pel comú. Comportarà diferents avantatges com la identificació d’oportunitats de reducció d’emissions, amb la consegüent reducció de consums energètics i estalvis econòmics derivats d’una millora en la gestió.

Diari d’Andorra

La vostra opinió

TENS ALGUN PROJECTE A ON COMPARTIM VALORS?

ESCOLTEM LES TEVES IDEES, FEM CRÉIXER ELS TEUS PROJECTES

Subscriu-te a la newsletter