BMS Consultoria Estratègica by BOMOSA

Assessora projectes, coordina serveis i dissenya plans estratègics, tant en l’àmbit públic com privat, relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa.

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o responsabilitat social empresarial (RSE) també poden denominar-se política d’inversió socialment responsable, es defineix com la “contribució activa per a millorar i generar un impacte econòmic, social i ambiental per part de les empreses i organitzacions en la societat, amb l’objectiu de millorar la seva situació competitiva, valorativa i el seu valor afegit”

Per tant, la Responsabilitat Social Corporativa és un element necessari i eficaç per a millorar l’ambient laboral i la productivitat de les empreses, combinant els diferents criteris d’eficiència, sostenibilitat i prosperitat amb el valor afegit de la diversitat, respecte, sostenibilitat, compromís, tolerància i desenvolupament, entre altres.

 

Entre els beneficis que aporta la RSC podem destacar:

– Millorar la imatge corporativa i la reputació de la seva organització millorant els seus resultats.

– Millorar la capacitat de contractació i la permanència dels seus empleats.

– Millora el clima laboral i la productivitat en implicar els empleats en les activitats, així com en el desenvolupament de projectes de responsabilitat social corporativa generant interès, satisfacció i compromís amb alguna causa social.

– Facilita el reconeixement de la marca per part dels consumidors i clients en aplicar estratègies empresarials, desenvolupant projectes socials la principal fi dels quals és ajudar i ser més humans.

 

Des de BMS Consultoria Estratègica som conscients que les polítiques de RSC de la seva companyia atrauran més inversors, gràcies a la millora de la seva imatge de marca. La responsabilitat social agrega valors i defineix uns principis socials, que són un element diferenciador de la seva empresa, generant la possibilitat de crear noves estratègies de màrqueting i comercials, alhora que s’aporta valor amb projectes socials.

 

MÈTODE DE TREBALL

1- Conèixer: Fem reunions internes amb les empreses i institucions públiques que desitgen realitzar accions de RSC tant si disposen o no d’un departament de responsabilitat social, hagin realitzat o no cap acció, proporcionant un ventall d’eines d’informació i serveis necessaris per a dur a terme el seu projecte. En aquesta primera fase recopilem tota la informació necessària sobre quina és la visió i propòsit de l’empresa entorn de la responsabilitat social corporativa.

2- Identificar: Una vegada analitzada la seva empresa li aconsellarem quines poden ser les millors estratègies a seguir. Extraiem conclusions, oportunitats, tendències i punts crítics per concretar els reptes a assolir.

3- Seleccionar: Una vegada que hem analitzat l’activitat social de la seva empresa de manera general, se li proporcionarà una eina de gestió on disposarà d’una sèrie projectes que s’adeqüin a les necessitats de la mateixa amb tota la informació necessària per a realitzar el seu projecte de RSC.

4- Resoldre: Després d’investigar i definir les potencials estratègies de millora que donaran resposta als reptes de sostenibilitat desenvolupem i acompanyem els projectes a treballar amb l’equip intern.

5- Comunicar: BMS Consultoria Estratègica al llarg de tot el procés realitzarà diferents accions publicitàries i de màrqueting en relació amb el seu projecte de RSC millorant la seva estratègia de comunicació. Donarem visibilitat a la seva activitat i rellevància al seu projecte a través de diferents publicacions, en diferents mitjans així com xarxes socials, web …

 

PROJECTES SOCIALS O ECOESTRATÈGIES:

Des de BMS Consultoria Estratègica l’acompanyem a innovar per maximitzar l’impacte positiu a través dels següents projectes.

 

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT MITJANÇANT EL CÀLCUL DE LES EMISSIONS DE CO2

El Canvi Climàtic constitueix un dels majors reptes als quals la societat actual ha de fer front. Accentuat per les emissions d’origen antròpic, aquest fenomen es posiciona al capdamunt de les agendes i mercats tant nacionals com internacionals, tal com figura als ODS de nacions unides.

En aquesta línia, cada vegada són més empreses les que realitzen, i demanen als seus proveïdors, anàlisis de cicle de vida per a conèixer l’inventari dels seus gasos efecte d’hivernacle (inventaris GEH), així com la petjada ambiental, la petjada hídrica i/o la petjada de carboni dels seus productes i serveis.

 

 

Des de BMS Consultoria Estratègica us acompanyem durant totes les fases:

  • Mapatge de processos i recopilació de dades / Anàlisi del cicle de vida del producte o servei /Càlcul de la petjada de carboni de l’organització, els seusproductes o serveis / Informe de resultats / Proposta de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle / Declaració de compromisos d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

 

REALITZACIÓ DE PLANS DE MOBILITAT SOSTENIBLE

 

El Govern d’Andorra ha establert normativament, d’acord amb la Litecc i els compromisos concrets a l’acord de París, que totes les organitzacions públiques i privades de més de 100 treballadors hauran de disposar d’un Pla de mobilitat sostenible al personal (PMSP) abans el 2022.

Des de BMS Consultoria Estratègica volem acompanyar a institucions i empreses en l’elaboració i implementació d’aquest PMSP realitzant la diagnosi, la definició d’objectius i el pla d’acció, així com el pla de seguiment.

 

 

Per fer-ho comptem amb un equip pluridisciplinar format per un enginyer especialista en càlcul de la petjada de carboni, una ambientòloga, un especialista en mobilitat elèctrica i un periodista. BMS planteja una proposta tècnica solvent i una comunicació interna i externa que permeti la implementació del pla de forma exitosa.

 

ARRODONIMENT SOLIDARI. PETITES DONACIONS PER A GRANS CAUSES

 

La implantació de l’arrodoniment solidari per a finançar projectes d’ONG i entitats socials ha estat un èxit als països del nostre entorn. Per aquest motiu, i amb la vocació d’impacte social que ténen les empreses de l’Univers BOMOSA, s’ha establert un acord estratègic amb Worldcoo per fer implantar l’arrodoniment solidari al Principat d’Andorra.

Si sou una ONG interessada en presentar projecte o un operador comercial interessat en fer l’arrodoniment solidari a la vostra botiga, podeu contactar amb nosaltres i us donarem tots els detalls del projecte.

 

EVITAR EL MALBARATAMENT ALIMENTARI

 

El malbaratament alimentari és un problema que en els darrers anys ha adquirit molta rellevància tant en l’àmbit polític com en el social. S’ha incrementat la consciència social sobre el fet que s’ha de lluitar contra les pèrdues i el malbaratament d’aliments que es generen al llarg de la cadena alimentària. Els models predominants de producció, transformació, distribució i consum d’aliments són incapaços de resoldre els problemes de seguretat i sobirania alimentàries de la població mundial.

 

 

 

 

ECONOMIA CIRCULAR. TRANSFORMACIÓ DE RESIDUS EN RECURSOS

 

L’economia circular cerca un objectiu sostenible, que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinguin en l’economia durant el major temps possible, i així reduir al mínim la generació de residus. Es tracta, en definitiva, d’implementar una economia no lineal, basada en el principi de “tancar el cicle de vida” dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. Entre altres raons perquè el sistema lineal actual (extracció, fabricació, utilització i eliminació) ha aconseguit els seus límits i es comença a albirar l’esgotament d’una sèrie de recursos naturals i dels combustibles fòssils.

 

TENS ALGUN PROJECTE A ON COMPARTIM VALORS?

ESCOLTEM LES TEVES IDEES, FEM CRÉIXER ELS TEUS PROJECTES

Subscriu-te a la newsletter