Amb aquesta Política de Privacitat, BOMOSA, SAU, amb NRT: A-707697-G i domicili social a l’av. Doctor Mitjavila, núm. 5, Ed. BOMOSA-ALBA, 5è pis, AD500, Andorra la Vella (en endavant, nosaltres o BOMOSA) t’informem de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que oferim i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les teves dades personals i als nostres tractaments et confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable

 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen, i
 2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).

A la següent taula trobaràs enllaços per a facilitar-te l’accés als punts d’aquesta política que siguin del teu interès, no obstant, si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal , de la política de cookies  i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web:

1.   A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

2.   Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

3.   Com obtenim les teves dades personals?

4.   Per a que fem servir les teves dades i amb quina base legal ho fem?

5.   Amb qui podem compartir les teves dades personals?

6.   Quant temps conservem les teves dades personals?

7.   Quins drets tens?

8.   Quines responsabilitats tens?

9.   Com protegim les teves dades personals?

10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

[w2w6] 

1.    A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb BOMOSA a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que BOMOSA ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2.    Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

L’únic responsable del tractament de les teves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:

BOMOSA, SAU, amb NRT: A-707697-G i domicili social a l’av. Doctor Mitjavila, núm. 5, Ed. BOMOSA-ALBA, 5è pis, AD500, Andorra la Vella.

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podràs dirigir-te mitjançant el correu CORREU-DPD[U47] .

Addicionalment, si et trobes a la Unió Europea t’interessa saber que el nostre representant a l’efecte de protecció de dades és la societat COMPLIANCE GAP MITIGATION, domiciliada al carrer Ferraz 28, 2n Esq. 28008 Madrid, (Espanya), amb qui pots contactar mitjançant els telèfons (+34) 917589441 i (+34) 915482701, o bé (preferentment) mitjançant el correu BOMOSA@compliancegapmitigation.com.

BOMOSA no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que et recomanem encaridament que llegeixis amb atenció la informació que et proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les teves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visitis), i que et comuniquis amb aquest responsable si tens alguna inquietud o pregunta.

3.    Com obtenim les teves dades personals?

En general, ets tu qui, directament, ens proporciones les teves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

4.    Per a que fem servir les teves dades i amb quina base legal ho fem?

DADES OPCIONALS: Per a oferir-te un servei més personalitzat

Recollim les dades opcionals que voluntàriament ens proporciones en els formularis per a oferir-te un servei més personalitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica específicament el formulari, i per extraure estadístiques que ens ajuden a millorar la nostra atenció i els nostres serveis i productes.

La base que ens legitima per tractar aquestes dades amb aquesta finalitat és el consentiment que expresses quan ens les proporciones. Com sempre, pots retractar-te i retirar-nos el teu consentiment en qualsevol moment, amb l’únic efecte que no utilitzarem més aquestes dades i, per tant, els serveis associats al formulari estaran menys personalitzats a partir d’aquest moment.

PUBLICAR FOTOS: Per a publicar les fotografies que ens enviïs

Recollim les dades que ens facilites mitjançant el formulari per enviar fotografies (a l’apartat d’Àlbums de fotografies) que hi ha en aquesta web per publicar les fotografies que vulguis compartir a través de la pàgina de Fotografies de la nostra web, i mantenir els teus drets d’autor sobre les teves fotografies.

La base que legitima aquests tractaments és el teu consentiment, que manifestes en omplir el formulari i enviar-nos les fotografies. Pots retirar aquest consentiment en qualsevol moment tal com s’indica més endavant en aquesta política, i l’única conseqüència és que eliminarem de la web les fotos publicades d’acord amb aquest consentiment, i les guardarem bloquejades el temps durant el qual puguem rebre reclamacions o denuncies per haver-les publicat.

GESTIÓ DE PROVEÏDORS: Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representes un proveïdor de productes o serveis, recollim les teves dades de contacte i la teva signatura per a:

Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagis signat amb el proveïdor que representes i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que has signat amb nosaltres.

GESTIÓ DE CLIENTS: Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients

Recollim les teves dades que rebem oralment o per escrit directament de tu o d’un tercer que et representa o del qual ets beneficiari, quan ens contracteu un servei o producte (per exemple, un acord de reserva d’una habitació de l’hotel, o un contracte de venda a l’engròs de carburant o altres productes) amb la finalitat de gestionar el dit contracte, proporcionar-te el corresponent servei i facturar-te’l.

Si fas un pagament mitjançant TPV, recollim els 4 últims dígits de la teva targeta de pagament juntament amb l’identificador del teu pagament, la data i l’import, per poder atendre qualsevol sol·licitud d’informació o devolució en relació amb aquest pagament. Aquestes dades no ens permeten identificar-te, i, per tant, si vols sol·licitar-nos alguna cosa en relació amb elles, hauràs de proporcionar-nos alguna dada que ens permeti vincular-les amb tu.

Addicionalment, t’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-te oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els productes o serveis que ens hagis contractat.

Els  tractaments d’aquestes dades estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte de serveis o productes en què ets part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-te informat en relació amb els productes o serveis adquirits.

VIDEOVIGILÀNCIA: Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància

Recollim la teva imatge i la teva veu a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, [w2w9] els béns i les pròpies instal·lacions, i per comptar amb enregistraments de vídeo com a prova.

La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública d’acord amb l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública, l’interès legítim de BOMOSA, o de tercers afectats, en demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament, i el nostre propi interès legítim a evitar o reduir les pèrdues derivades dels delictes comesos en les instal·lacions, protegir la integritat i salubritat dels nostres productes, protegir la integritat dels nostres treballadors, protegir els nostres béns i instal·lacions, incrementar la seguretat en el treball, agilitar la rapidesa de resposta enfront de riscos greus com a incendis o robatoris de tercers.

SELECCIÓ DE PERSONAL: Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fas arribar per a gestionar la relació amb tu pel que fa a la teva candidatura per a ocupar un lloc de treball en BOMOSA, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

La base de legitimació per als citats tractaments és el teu consentiment, que manifestes en fer-nos arribar el teu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de selecció obert o no resultes contractat i considerem que pots encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el teu CV amb el propòsit d’incloure-ho en aquests futurs processos. Pots retirar el teu consentiment o oposar-te al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fas, no n’hi haurà cap altre efecte que la destrucció del teu CV (si ens retires el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagis enviat el teu CV.

T’informem que compartim el teu CV amb ………….. (altra empresa que forma la nostra entitat), i que la base de legitimació d’aquesta cessió de dades és el nostre interès legítim en oferir-te la possibilitat d’entrar a formar part de la plantilla d’aquesta altra empresa tan estretament lligada amb nosaltres. Pots oposar-te a aquesta cessió tal com s’indica en l’apartat 7, i si ho fas no n’hi haurà cap altra repercussió que el no poder optar als llocs de treball que hi hagi vacants en aquesta altra empresa referida.

CLUBS (ALTA DEL SOCI): Per a donar-te d’alta al nostre club/comunitat …

Recollim les dades que ens proporciones mitjançant el teu registre al CLUB (“el Club”) per a oferir-te els serveis disponibles per als Socis[w2w10]  conforme als termes i condicions d’ús[w2w11] , i controlar l’accés al teu compte de soci i a l’espai reservat als socis del Club.

La base que legitima aquesta activitat de tractament és el consentiment que manifestes en enviar-nos-els per a valorar la teva sol·licitud d’admissió i, en cas de resultar aprovada, l’execució del contracte d’adhesió al Club que signes en enviar-nos la sol·licitud d’alta.

PRESSUPOST I EXECUCIÓ DE SERVEIS: Per a pressupostar i oferir-te els nostres serveis

Recollim les dades que ens facilites a les nostres oficines, per telèfon o mitjançant correu electrònic per preparar una proposta del producte que millor s’adequa al que ens demanis, i si l’acceptes, per a preparar el corresponent contracte.

A vegades, recollim més informació sobre els nostres clients o potencials clients i/o els beneficiaris efectius d’aquests amb les següents finalitats:

 • due diligence) amb l’objectiu d’assessorar-te millor en el que respecta a la inversió en capital fixe o variable del depòsit que vas fer (o faràs)  a nom d’BOMOSA, i adequar-la al teu perfil d’inversió i risc i al risc del fons, diversificat la inversió; i

Finalment, aprofitem per informar-te que no prenem cap decisió automatitzada en base al teu perfil d’inversió i risc.

La base que legitima els tractaments per la gestió del pressupost és el consentiment que manifestes en donar-nos les dades que necessitem per confeccionar-ho, en tant que la que legitima els tractaments associats amb el servei, si ens ho contractes, és la necessitat per a l’execució del contracte que regula els termes i condicions d’ús d’aquest servei concret.

Finalment la base que legitima el tractament associat amb la gestió del KYC és la nostra obligació legal d’acord amb Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

OFERTES DE SERVEIS: Per a oferir-te els nostres serveis, com, per exemple, un pressupost per a una assegurança

Recollim les dades que ens facilites per mitjà d’aquesta web, el nostre telèfon o correu electrònic de contacte, o directament a les nostres oficines, per oferir-te el corresponent servei.

La base que legitima aquests tractaments és la seva necessitat per a l’execució del contracte regulat pels termes i condicions d’ús del servei que ens sol·licites.

REGISTRE (CREACIÓ DE COMPTE): Per crear-te un compte d’usuari

Recollim les dades que ens facilites quan et registres a la nostra Web, omplint el formulari o entrant amb Facebook (que actua com a proveïdor d’identitats), per a crear-te un compte personal amb quin facilitar-te la gestió de les teves reserves o compres i la valoració dels nostres serveis, així com per a controlar l’accés a la mateixa. Entre d’altres avantatges, el compte t’ estalviarà haver de facilitar les teves dades  personals cada cop que facis una reserva o compra

La base que legitima aquesta activitat de tractament és l’execució del contracte d’usuari que signa en finalitzar el registre.

ANÀLISIS I MILLORA D’ATENCIÓ AL CLIENT I CAMPANYES DE MÀRQUETING: Per analitzar la teva valoració dels nostres serveis i l’interès que desperten les nostres campanyes de màrqueting, per a millorar

Podem tractar les dades que ens proporciones, per exemple durant la compra o reserva de productes o serveis, per sol·licitar-te la valoració de l’atenció rebuda.

També podem extreure estadístiques agregades (és a dir, el resultat estadístic del qual no inclogui informació personal de cap mena) en relació amb l’interès que desperten les nostres campanyes de màrqueting.

La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels nostres serveis i dels esdeveniments que gestionem o promocionem, així com de les nostres campanyes de màrqueting.

VENDA EN LÍNIA (RESERVES AMB BESTRETA A COMPTE): Per a gestionar les teves reserves o compres en línia

Recollim les dades que ens subministres en relació a la reserva o compra de serveis, productes o promocions que combinen els nostres serveis i productes amb els dels nostres col·laboradors, per a processar la teva compra o reserva i comunicar-te per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada que pugui ser del teu interès, així com per a gestionar i emetre documents acreditatius de la reserva o compravenda i de qualsevol comunicació relacionada. Podem utilitzar igualment les dades que ens subministres durant la compra o reserva per a controlar si s’utilitzen o no els serveis i extreure estadístiques en relació a l’interès que desperten les nostres promocions.

La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda de l’entrada, i el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels esdeveniments que gestionem o promocionem a través de la venda o reserva d’entrades des de la nostra pàgina web.

COMPRES EN OFICINA I ON-LINE: Per a gestionar les teves compres en línia o a la oficina, per exemple, de menús

Recollim les dades que ens subministres en relació a la selecció o compra de serveis o productes, per a

Podem utilitzar igualment les dades que ens subministres durant la compra per a extreure estadístiques en relació a l’interès que desperten els nostres productes i serveis.

La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda que signes al pagar la teva comanda mitjançant el nostre proveïdor de serveis de pagament (responsable de tota l’operació de pagament, incloent-hi la recollida i verificació de les dades de la teva targeta de pagament), i el nostre interès legítim a millorar la qualitat de la experiència de compra i dels nostres productes i serveis.

COMPRA ON-LINE: Per a gestionar les teves compres on-line

Recollim les dades que ens subministres en relació a la selecció o compra de serveis, productes o promocions que combinen els nostres serveis i productes amb els dels nostres col·laboradors, per a

Podem utilitzar igualment les dades que ens subministres durant la compra per a gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis associats amb les nostres targetes, i per extreure estadístiques en relació a l’interès que desperten aquestes i les nostres promocions.

Recordem en la cistella de la compra tots els productes o serveis que vas seleccionant perquè, quan ja tinguis tot el que consideris necessari, puguis comprar-ho amb una única transacció bancària.

La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda que signes al pagar la teva comanda mitjançant el nostre proveïdor de serveis de pagament (responsable de tota l’operació de pagament, incloent-hi la recollida i verificació de les dades de la teva targeta de pagament), i el nostre interès legítim a millorar la qualitat de les compres on-line i els serveis que et donen les nostres targetes.

VENDA EN LÍNIA: Per a gestionar les teves reserves o compres, en línia o per telèfon

Tractem les dades que ens subministres en relació a la reserva o compra d’entrades i altres serveis, productes o promocions que combinen els nostres serveis i productes amb els dels nostres col·laboradors, per a formalitzar la teva compra o reserva i comunicar-te per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada amb aquesta, així com per a gestionar i emetre documents acreditatius de la reserva o compravenda i de qualsevol comunicació relacionada que sigui necessària per a la formalització d’aquesta.

Podem utilitzar igualment les dades que ens subministres durant la teva compra o reserva per a gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis i productes contractats, i per a extreure estadístiques en relació a l’interès que desperten aquestes i les nostres promocions. Concretament, podem recollir el número i data de caducitat d’una de les teves targetes de crèdit, al costat del nom del titular, a manera de garantia de la reserva i control del frau, i afegir a aquestes dades el codi que figura en el revers d’aquesta targeta per a utilitzar-la com a garantia de pagament a partir de la teva entrada a l’hotel.

La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda o l’acord de reserva del producte o servei que signes en completar la compra o reserva, i el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels serveis que t’oferim.

NEWSLETTERS: Per a enviar-te informació, promocions i descomptes del teu interès

Recollim el teu correu electrònic quan et subscrius al nostre servei de comunicacions comercials per a enviar-te per correu electrònic els nostres catàlegs i informar-te sobre novetats, descomptes o promocions, i concursos o sortejos perquè aprofitis al màxim les nostres instal·lacions i els nostres serveis.

Addicionalment, tractem el teu correu electrònic que ens dones quan et registres o adquireixes els nostres serveis, per a informar-te sobre novetats, esdeveniments, continguts exclusius, descomptes o promocions i concursos o sorteigs, perquè aprofitis al màxim els serveis del teu interès.

Si t’has subscrit a través de la nostra Web, la base legal d’aquest tractament és el teu consentiment, i pots retirar-lo en qualsevol moment exercint el teu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política, o a través de l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de la retirada del consentiment és que deixaràs de rebre els catàlegs i la informació que t’enviàvem per correu electrònic, i de poder participar en les promocions, concursos o sortejos reservats als nostres subscriptors.

Si reps la informació perquè has adquirit algun dels nostres serveis, la base legal d’aquest tractament és el nostre interès legítim a mantenir-te informat sobre els nostres productes i serveis relacionats amb els que has adquirit, al que pots oposar-te en tot moment, igual que en el cas anterior i amb idèntiques conseqüències, exercint el teu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política o a través de l’enllaç que hi ha a aquest efecte al peu de tots els nostres correus.

NEWSLETTERS AMB SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ QUE CONSULTES: Per a enviar-te butlletins (newsletters) amb informació personalitzada, concursos i jocs

Recollim el teu correu electrònic quan et fas soci d’BOMOSA, adquireixes algun dels nostres serveis o et subscrius al nostre servei de comunicacions comercials (butlletins o newsletters) per a informar-te sobre esdeveniments, novetats, notícies, consells, concursos i jocs perquè aprofitis al màxim els serveis i productes d’BOMOSA.

Addicionalment, recollim els teus clics en els continguts d’aquests butlletins per a perfilar-te amb l’única finalitat de personalitzar encara més els butlletins que reps.[w2w12] 

Si ens indiques el teu nom i cognoms, ja sigui en el moment de l’alta, l’adquisició o la subscripció als butlletins, o mitjançant l’opció “update subscription preferences” que trobaràs al peu de cada butlletí (i que et permet igualment esborrar aquests camps opcionals), vincularem aquest perfil amb el teu compte de soci per tal d’assessorar-te millor.[w2w13] 

Si t’has subscrit a través de la nostra Web, la base legal d’aquest tractament és l’execució de l’acord de subscripció al butlletí, amb els seus termes i condicions, incloent-hi el perfilat per a personalitzar els continguts[w2w14] , i pots desfer-ho en qualsevol moment exercint el teu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política, o mitjançant l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de cancel·lar la teva subscripció és que deixaràs de rebre els butlletins que t’enviàvem per correu electrònic i anonimitzarem de forma irreversible les dades que ens permetien personalitzar-los[w2w15] .

Si reps la informació perquè has adquirit algun dels nostres serveis, la base legal d’aquest tractament és el nostre interès legítim a mantenir-te informat sobre els nostres productes i serveis relacionats amb els que has adquirit, al que pots oposar-te en tot moment, igual que en el cas anterior i amb idèntiques conseqüències, exercint el teu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política o a través de l’enllaç que hi ha a aquest efecte al peu de tots els nostres correus.

NEWSLETTERS PER CONSENTIMIENT I AMB PERFILAT: Per enviar-te informació, promocions i descomptes del teu interès (newsletters personalitzades

Recollim el teu correu electrònic i les dades que ens proporciones sobre tu mateix i els teus interessos quan et subscrius al nostre servei de Newsletters, o quan modifiques aquests interessos en relació amb la teva subscripció, per informar-te sobre novetats, esdeveniments, continguts exclusius, i descomptes o promocions perquè aprofitis al màxim la teva estada a Andorra. La gestió d’aquestes comunicacions suposa l’elaboració de perfils d’usuaris, que consisteix a utilitzar les dades personals facilitades i, si escau, la informació de navegació pel nostre lloc web, Facebook, Instagram, YouTube i Twitter, per avaluar certs aspectes relacionats amb les teves preferències amb l’objectiu d’oferir-te les comunicacions comercials adequades al teu perfil.

La base legal d’aquest tractament és el teu consentiment, que pots retirar en qualsevol moment per mitjà l’enllaç que hi ha a cada correu, sense que aquesta retirada tingui cap altra conseqüència que deixar de rebre la informació que t’enviàvem i poder participar a les promocions quan aquesta participació està limitada als nostres subscriptors.

CONTACTE: Per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporciones en els teus correus electrònics o en els teus missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través dels formularis de contacte o aclariment de dubtes, o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que tens sobre les teves dades personals.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifestes en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les teves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre’t. El subministrament de les teves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el teu consentiment quan ho desitgis, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la teva sol·licitud, consulta o reclamació.

TARGETES DE FIDELITZACIÓ: Per subscriure’t als acords d’ús de les nostres targetes de fidelitat  i gaudir dels seus beneficis

Recollim les dades personals que ens proporciones mitjançant els formularis de subscripció de les nostres targetes (la targeta de,) per a:

 1. eventuals modificacions en els productes o serveis que inclou el dit contracte.

Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats per ser necessàries per a l’execució del contracte que signes durant la sol·licitud de la targeta.

La base legal dels tractaments vinculats amb les finalitats ‎c), ‎d), ‎e) i ‎f) és el nostre interès legítim, al qual podràs oposar-te en tot moment mitjançant l’enllaç inclòs a les comunicacions electròniques o sol·licitant-nos-el segons t’indiquem a l’apartat ‎8 d’aquesta política.

Addicionalment, recollim el número de la teva targeta i un llistat amb les operacions de pagament que efectuïs amb aquesta, així com l’establiment vinculat amb cada operació, amb la finalitat de poder atendre les teves sol·licituds o reclamacions relacionades amb l’ús de la teva targeta.[w2w16]  Aquest tractament està legitimat per ser necessari per a l’execució del contracte de serveis de pagament que signem conjuntament el banc concessionari, BOMOSA i tu.

BOMOSA i el banc concessionari de la targeta són corresponsables de les operacions de tractament de dades personals associades amb la gestió de la sol·licitud, amb la recollida de dades de pagaments efectuats amb la targeta, i amb l’atenció dels teus exercicis de drets sobre les dades personals vinculades amb l’ús de la targeta.[w2w17] 

GESTIONAR FUTURES RECLAMACIONS: Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les teves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

CONTROL D’ACCÉS: Per a controlar l’accés a les nostres instal·lacions, esdeveniments o serveis mitjançant entrades o credencials

Utilitzem les dades de la teva reserva, i de vegades les del teu DNI o passaport i fins i tot un document acreditatiu del teu estat de protecció davant de la Covid-19 (això últim, només si estem obligats legalment a fer-ho), per autoritzar o no el teu accés a les àrees restringides dels nostres esdeveniments, instal·lacions o serveis, analitzar i controlar l’ocupació i la logística de les diferents àrees, i per vetllar per la teva salut i la teva seguretat (incloent-hi la prevenció de la propagació de malalties i el rastreig de contactes de persones afectades per la Covid-19).

La base legal d’aquest tractament és el contracte de compravenda de la teva entrada o el contracte de serveis del qual ets part, i en el cas que sol·licitem documents acreditatius del teu estat de protecció davant de la Covid-19, la nostra obligació legal.

CONCURSOS, SORTEIGS O LOTERIES PROMOCIONALES: Per a gestionar concursos, sorteigs o loteries promocionals en les quals participis

Recollim i tractem exclusivament les dades que ens proporcionis mitjançant el corresponent formulari de participació, associat a les bases reguladores del concurs, sorteig o loteria promocional de què es tracti, juntament amb les què ens facis arribar durant la teva participació. La finalitat primerenca d’aquest tractament és gestionar la teva participació en aquest concurs, sorteig o loteria promocional, i les finalitats secundaries són les què s’hagin informat en els corresponents termes i condicions de participació.

La base que legitima aquest tractament és l’execució de l’acord de participació que signes en enviar-nos el corresponent formulari correctament emplenat. El subministrament de les dades personals per a aquestes finalitats és voluntari, si bé, en cas de no facilitar-nos-les, no podràs participar en el corresponent concurs, sorteig o loteria promocional.

PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS (FOTOS I VIDEOS): Per a donar cobertura mediàtica a esdeveniments

Si participes presencialment als nostres esdeveniments o entrega de premis, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la teva imatge i, en les vegades prèviament acordades, la teva veu, en el context de l’esdeveniment o el lliurament del premi.

La base legal d’aquest tractament de la teva imatge és el nostre interès legítim en la cobertura mediàtica dels esdeveniments que organitzem o patrocinem amb el propòsit d’utilitzar els enregistraments als nostres materials promocionals, inclosa la nostra Web i els nostres comptes a les xarxes socials.

No estàs obligat a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitges, tens dret a oposar-te al nostre interès legítim i sol·licitar-nos la retirada del material on se t’identifiqui. Per poder avaluar la teva oposició davant del nostre interès legítim, i si escau retirar immediatament les imatges que t’identifiquin, et sol·licitarem que ens indiquis on les has vist.

PROMOCIÓ DEL LOCAL (FOTOS I VÍDEOS D’AMBIENT): Per a promocionar les nostres instal·lacions, productes i serveis

Si has signat un contracte o un consentiment de cessió de drets d’imatge amb nosaltres, és possible que recollim fotografies o vídeos de les nostres instal·lacions, productes o serveis en les quals se t’identifiqui, i potser se t’escolta, per a després utilitzar-les en campanyes promocionals o publicar-les en mitjans de comunicació com pot ser la premsa nacional o internacional, el nostre lloc web, o les nostres xarxes socials. Si has signat un consentiment de cessió de drets d’imatge, t’informem que pots revocar-lo en tot moment perquè retirem la teva imatge de la nostra web i/o les nostres xarxes, sense que la revocació tingui efectes sobre la difusió de la teva imatge que hagi tingut lloc abans de processar-la.

Addicionalment, podem registrar gràficament l’ambient de les nostres instal·lacions per a promocionar el nostre local, i els seus productes i serveis i, eventualment, la teva imatge pot aparèixer en aquest material gràfic. A diferència de l’indicat en el paràgraf anterior, en aquest cas la base legal del tractament de les teves imatges és el nostre interès legítim, al qual pots oposar-te en tot moment si consideres que resulta contrari als teus propis interessos. Per a poder avaluar la teva oposició enfront del nostre interès legítim, i en el seu cas retirar immediatament les imatges que t’identifiquen, et sol·licitarem que ens indiquis on les has vist.

AUDITORIA: Per a facilitar les nostres auditories

Quan així ens ho sol·licita, donem accés a les teves dades personals a les entitats que ens auditen. BOMOSA no té influència sobre l’auditoria i, igualment, l’entitat que ens audita està obligada a realitzar l’auditoria de manera objectiva i independent, i per tot això BOMOSA es limita a posar documents que poden incloure les teves dades a la disposició de l’entitat auditora, en tant que l’entitat auditora és responsable de qualsevol tractament posterior així com de la manera en què s’emmagatzemen les dades d’auditoria.

Aquest tractament de les teves dades personals està legitimat per la nostra obligació legal de passar auditories periòdiques.

GOOGLE ADS, TWITTER ADS i LINKEDIN ADS: Per a accions de remàrqueting amb Google ADS, Twitter ADS i/o LinkedIn ADS

Les plataformes “Ads” estan destinades als anunciants que volen publicitar-se en Google, Twitter i/o LinkedIn. BOMOSA utilitza aquestes plataformes de publicitat per a crear campanyes i anuncis que es mostraran en altres pàgines webs. En generar un anunci, segmentem el públic objectiu per:

Les dades obtingudes a través de la plataforma de publicitat estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari clica un anunci publicat per BOMOSA en una altra web. En cap cas utilitzarem la informació procedent de la plataforma de publicitat amb una finalitat diferent de la de mesurar l’eficiència de les nostres campanyes i remunerar als proveïdors de serveis que gestionin la plataforma publicitària en el nostre nom.

La base que legitima aquests tractaments és el consentiment que ens dones en acceptar els termes i condicions d’ús de la web en la qual trobis el nostre anunci.

FACEBOOK ADS: Per a accions de màrqueting amb Facebook ADS

En la nostra Web s’utilitza Facebook Ads; eina que permet segmentar el públic per a dirigir un anunci, i sobre la qual podràs trobar més informació, inclosa la manera de configurar-la, aquí.

Gràcies a la funció d’audiències personalitzades de Facebook, es pot crear una audiència a partir de dades d’usuaris i subscriptors d’aquesta web, com a adreces de correu electrònic i números de telèfon. Per a això, és necessari compartir les bases de dades amb Facebook per a, posteriorment, crear públics personalitzats dirigint els anuncis a les persones amb perfils similars.

Per a la segmentació dels anuncis d’acord amb les Polítiques de Facebook no s’utilitza informació personal confidencial i no es comparteix amb tercers ni amb altres anunciants, i seran eliminats per Facebook quan finalitzi aquest procés. A més, Facebook s’encarregarà d’assegurar la confidencialitat.

El sistema d’anuncis dissenyat per Facebook permet mostrar anuncis rellevants i útils sense revelar la teva identitat als anunciants, podent arribar a grups de persones amb perfils determinats. Per a això, Facebook rastreja les accions dels usuaris després de fer clic en un anunci.

Per a usar la funció de públics personalitzats, la nostra Web utilitza l’eina Website Custom Audience de Facebook, que fa ús del píxel de Facebook que marca al visitant d’aquesta pàgina web de forma anonimitzada.

La base que legitima aquest tractament és el consentiment que ens dones en acceptar les cookies de màrqueting, ja que sense ell no es podrà utilitzar el píxel de Facebook. Addicionalment, si desitges oposar-te a l’ús de Website Custom Audiences de Facebook, tens la possibilitat de fer-ho aquí.

En qualsevol moment com a usuari, pots revocar el teu consentiment través d‘aquest enllaç, on pots configurar la recepció d’anuncis. Així mateix, pots indicar que no vols anuncis basat en interessos de Facebook, ni d’altres empreses, a través de l’Aliança Europea de Publicitat Digital Interactiva (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) de Your On-line Choices o en la configuració del teu ordinador o el teu dispositiu mòbil.

COOKIES FUNCIONALS: Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)

Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb tu mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del teu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.

En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web o cookies de personalització, la seva utilització no requereix que ens donis el teu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-te els serveis del nostre lloc web d’acord amb les teves preferències.

Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies[w2w18] .

COOKIES ESTADÍSTIQUES: Per a extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (cookies analítiques)

Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que t’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.

En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.

Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies[w2w19] .

COOKIES PUBLICITÀRIES: Per a millorar l’interès de la publicitat que reps (cookies de publicitat)

Descarreguem cookies de publicitat de tercers. Aquests arxius ens ajuden a inferir els teus interessos en funció de les pàgines que visites, el contingut en el qual fas clic i altres accions que realitzes en línia.

En tractar-se de cookies no necessàries, no les farem servir fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la teva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar-se per a millorar l’interès de la publicitat que reps.

Pots aconseguir més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies[w2w20] .

UTILITZACIÓ DE GOOGLE ANALYTICS O GOOGLE ADS: Per a poder utilitzar els serveis de Google[w2w21] 

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, t’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d’aquests.

La informació generada per les cookies sobre el teu ús d’aquest lloc web i les teves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitges obtenir més informació, pots consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.

T’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la teva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google et garanteix que l’adreça IP transmesa pel teu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.

Pots consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

BRETXES DE SEGURETAT: Per a comunicar-te bretxes de seguretat

En BOMOSA assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les teves dades han estat malversats (fins i tot per un empleat o ex-empleat de BOMOSA), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-te a un alt risc, t’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que et recomanen prendre a tu per tal que la bretxa no t’afecti.

La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-te.

ALTRES FINALITATS COMPATIBLES: Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les teves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

5.    Amb qui podem compartir les teves dades personals?

No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:

 • Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Sigui necessari perquè, conforme als termes i condicions d’ús de les nostres targetes, un establiment associat als nostres programes de beneficis puguin donar-te el benefici que et correspongui per la teva compra quan li mostris la nostra targeta.
 • Contractis els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris (per exemple, un dinar) als qui hàgim de lliurar productes o serveis que hagin adquirit en el teu nom, ja sigui amb el consentiment que els hagis donat, perquè et representin legalment, o perquè ens ho hagis autoritzat explícitament a nosaltres.
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el teu consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
  • XXX amb domicili social en XXX, que actua com a encarregat de tractament de BOMOSA quan t’oferim el servei XXXXXX , i com a responsable independent quan autoritzes aquesta empresa a integrar totes les dades dels teus entrenaments en la plataforma MyWellness i quan et connectes a la mateixa mitjançant el teu propi dispositiu mòbil.
  • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow – Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per a utilitzar els seus serveis de reCAPTCHA i Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el teu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies[w2w22]  veuràs quines cookies analítiques i de publicitat t’oferim i com configurar-les.
  • Altres empreses de publicitat que publiquen els seus propis anuncis en els espais destinats a aquest efecte en la nostra Web. Som corresponsables de la recollida de les teves dades personals a través de les seves cookies, sempre que ho consentis, ja que, sense la nostra Web, aquestes dades no es recollirien. Aquests tercers les utilitzen per a mostrar-te anuncis més personalitzats conforme als interessos que puguin deduir-se de la teva navegació en Internet. En la nostra política de cookies veuràs que cookies de publicitat t’oferim i com configurar-les.
 • Necessitem protegir els teus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, gestió d’enviament massiu de correu electrònic, i altres proveïdors de serveis similars), i sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica o de hosting. Atès que podrien accedir a dades de BOMOSA, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a BOMOSA.
 • Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat d’BOMOSA.

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

6.    Quant temps conservem les teves dades personals?

BOMOSA conserva les teves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la teva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.

Destruirem el teu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre tu pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Si ens envies una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho has enviat.

Igualment, les dades del perfilat que fem servir per a personalitzar la informació que reps mitjançant les nostres newsletters s’anonimitzaran de forma irreversible quan cancel·lis la teva subscripció.[w2w23] 

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les teves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7.    Quins drets tens?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal teva.

Et recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, hauràs d’exercir els teus drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, t’informem que pots instal·lar en el teu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.

A continuació, t’expliquem quins altres drets tens i com exercir-los.

Els teus drets

Pots sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pots exercir els teus drets

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a BOMOSA, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb tu per a poder respondre a la teva sol·licitud, o demanar-te més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marquis al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitges exercir a l’adreça de correu electrònic CORREU-DPD, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobaràs aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que ets qui dius ser, et sol·licitarem que, si us plau, ens facis arribar una prova de la teva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Tanmateix, i especialment si consideressis que no has obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, t’informem que podràs presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del teu país, o dirigint-te a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels teus drets

A fi de facilitar-te l’exercici dels teus drets, et recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

8.    Quines responsabilitats tens?

En facilitar-nos les teves dades, ens garanteixes que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades de manera que responguin a la teva situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la teva inexactitud.

No ens pots facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licites. En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t’obligues a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d’aquestes persones.[w2w24] 

9.    Com protegim les teves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la teva privacitat i les teves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les teves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que et proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les teves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les teves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si BOMOSA, determina que les teves dades han estat malversats (fins i tot per un empleat de BOMOSA), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, BOMOSA t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

10.  Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, t’ho notificarem abans que siguin vigents fent-te arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindràs l’opció d’exercir els teus drets tal com t’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, et recomanem que revisis periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les teves dades personals.

Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubtis a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a CORREU-DPD[U425] .

Darrera actualització: 20 de setembre de 2022


 [w2w1]Afegir el link

 [w2w2]Afegir el link

 [w2w3]OPCIÓ A: a incloure a la versió amb acordions

 [w2w4]Afegir el link

 [w2w5]Afegir el link

 [w2w6]OPCIÓ B: a incloure a la versió expandida

 [U47]Afegir correu electrònic del DPD

 [w2w8]Afegir link a la política de cookies en català

 [w2w9]Eliminar si el servei de videovigilància no el presten vigilants de seguretat (d’acord amb l’apartat 1 de l’article 34 de la Llei 8/2022, del 31 de març, de seguretat privada, aquesta finalitat només la poden desenvolupar els vigilants de seguretat, en tant que la finalitat de videovigilància amb l’única finalitat de preservar la seguretat de les instal·lacions la pot dur a terme qualsevol persona.

 [w2w10]Afegir link als serveis del club

 [w2w11]Afegir link als termes i condicions d’ús del club

 [w2w12]Confirmar

 [w2w13]Confirmar quin és el propòsit de recullir el nom per les newsletters. Si no ho fem servir per a res, l’hem d’eliminar.

 [w2w14]Confirmar

S’hauria de actualitzar l’apartat de “subscripció a butlletins” de l’avís legal per reflectir quines són “les condicions del subministrament d’informació o dels continguts per part de l’ACA” que d’acord amb el dit avís, accepta el subscriptor”

 [w2w15]Confirmar

 [w2w16]Confirmar que els descomptes es fan directament en els establiments adherits al programa RACC Master i que ACA, per tant, no calcula res.

 [w2w17]Confirmar que hi ha corresponsabilitat.

En qualsevol cas, fer notar a Crèdit Andorrà que estan obligats a notificat a ACA qualsevol exercici de drets que l’interessat pugi fer en relació amb aquesta targeta davant el banc, i viceversa (no es pot obligar a l’interessat a duplicar l’exercici de dret en ambdues entitats, com indica el link que actualment hi ha just abans del botó d’enviar la sol·licitud).

 [w2w18]Afegir link

 [w2w19]Afegir link

 [w2w20]Afegir Link

 [w2w21]Heu d’a [w2w21]cceptar les Condicions de Tractament de Dades de Google Ads i configurar el compte de Google per anonimitzar les IPs (si encara no ho heu fet).

Aquesta acceptació pot ser diferent depenent de qui sigui el client de Google. M’explico:

 • Si el contracte amb Google el tingués un encarregat de tractament d’BOMOSA que tingui la seva seu dins de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa, Google ja el presenta un contracte de serveis que inclouen aquestes condicions, i no s’ha de fer res addicional. En aquest cas BOMOSA estarà encarregant el tractament de les teves dades (les que recullen les seves cookies) a aquesta empresa situada a l’EEE, que al seu torn sub-encarrega a Google, i com Google sap que pel fet que el seu client està situat en l’EEE que a qualsevol dada personal que aquest processi li aplica l’RGPD, ja li fa el contracte de servei tenint en compte les corresponents condicions normatives.
 • Si per contra, és directament BOMOSA o un encarregat de tractament que BOMOSA tingui fora de l’EEE i Suïssa, Google no té forma de saber si al seu client (o als responsables de les dades, és a dir, en aquest cas, a BOMOSA) li aplica o no l’RGPD. En aquest cas, Google no aplica les condicions que té preparades d’adequar-se a l’RGPD llevat que el seu client s’ho demani explícitament a través de la configuració d’administració del seu compte. Si aquest és el cas d’BOMOSA, podreu fer-ho com segueix:
  • Obrir el vostre compte de Google Tag Manager.
  • Aneu a la finestra d’Administrador, després a Compte i després a Configuració del compte.
  • Feu clic a Consultar l’Addenda sobre Tractament de Dades (o “Consultar l’ATD” o  “Revisar l’esmena”, segons versions), donar-li a Acceptar i, finalment, a Guardar. Amb això haureu acceptat l’última versió de l’addenda de tractament de dades per a l’RGPD, disponible aquí.

En qualsevol cas, per tal que es formalitzi l’addenda al contracte és necessari que l’administrador del compte de Google tingui correctament definits els següents camps (a la configuració del compte, en l’apartat de “detalls d’ATP”). S’han de donar les dades de l’empresa que contracta els serveis de Google (a baix poso les dades pel cas que sigui BOMOSA):

Entitat jurídica: La vostra raó social

Contacte per a notificacions sobre els tractaments de Google Ads.: el que figura a l’apartat 2.c de la política de privacitat de la web.

Responsable de protecció de dades: ídem.

Representant a la UE:  el que figura a l’apartat 2.b de la política de privacitat de la web.

A més, haureu d’activar l’opció d’anonimització de la IP en els serveis de Google (sense aquesta “salvaguarda addicional” és difícil que l’APDA aprovi les clàusules contractuals tipus de Google).

 [w2w22] [w2w22]Afegir el link

 [w2w23]Comprovar que no n’hi ha una altra finalitat per recollir dades dels clics que l’interessat fa en les notícies de la newsletters, que la de personalitzar el contingut d’aquesta.

Això són condicions d’ús i, per tant, haurien d’estar a l’apartat termes i condicions d’ús de l’Avís legal que per llei està obligat a tenir tota pàgina web del Principat.

Poden quedar aquí també, però si hem de triar millor a l’Avís legal.

 [U425]Afegir l’adreça de correu electrònic de contacte amb el DPD

Subscriu-te a la newsletter