CONCURS COL.LABORACIÓ ENTRE MENJAR DE VERITAT AMB PRODUCTES ECOLÒGICS ANDORRA A INSTAGRAM

1 – Objecte del concurs

Aquest concurs, l’organitza Productes Ecològics Andorra amb la col·laboració de Menjar de Veritat S.L.U. i es realitza entre tots els usuaris que lliurement decideixin participar d’acord amb les següents Bases, amb l’objecte d’optar al següent premi:

 • 2 entrades per a un partit de bàsquet de la temporada Lliga Endesa i Eurocopa 2018/19 a la millor foto més esportista!
 • 1 dinar per a dues pesones a Veritas Andorra la Vella a la millor foto més sana!
 • 1 esmorzar per a dues persones a Veritas Andorra la Vella a la millor foto més golosa!
 • 1 barqueta de BIOBO i un calendari a la millor foto més divertida!

Els guanyadors seran escollits per un jurat de Menjar de Veritat S.L.U.

2 – Àmbit

Es durà a terme a https://www.instagram.com/productes_eco_and (Productes Ecològics Andorra) entre tots els fans que hagin seguit correctament les instruccions per participar-hi. Només podran participar persones físiques majors de 18 anys.

3 – Durada

Del 19 d’octubre del 2018 al 26 d’octubre del 2018 a les 20h. No s’admetran participacions fora d’aquest termini.

4 – Requisits i dinàmica de participació

Podran participar totes les persones físiques majors de 18 anys que siguin fans de la pàgina d’Instagram de Menjar de Veritat S.L.U. i que comptin amb un perfil d’usuari real a Instagram. Per impossibilitat tècnica no es consideraran els usuaris amb perfils ocults.

El participant haurà de participar, únicament a la publicació destinada per aquest fi mitjançant la plataforma Easypromos (https://basicfront.easypromosapp.com/p/931360) , segons les indicacions esmentades a la mateixa que consistirà en:

El participant haurà de pujar una foto amb la temàtica adequada per a un dels següents quatre apartats:

 1. A la millor foto més esportista.
 2. A la millor foto més sana.
 3. A la millor foto més golosa.
 4. A la millor foto més divertida.

El jurat decidirà el guanyador a la millor foto de cada apartat.

Les participacions inadequades quedaran automàticament desqualificades del concurs.

La participació en el concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a Menjar de Veritat S.L.U. els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge que puguin correspondre o derivar de les participacions enviades per participar en el concurs.

Els participants només podran participar en el concurs amb un únic usuari, reservant a Productes Agrícoles d’Andorra el dret de restringir la participació en el cas que un participant utilitzi més d’un perfil.

Queden exclosos de la participació en el concurs tots els treballadors del grup empresarial i els seus familiars directes.

5 – Premi

 1. Entrada/es als partits de basquet durant la temporada Lliga Endesa i Eurocup 2018/19 a la millor foto més esportista.
 2. Dinar per a dos a Veritas Andorra la Vella a la millor foto més sana.
 3. Esmorçar per a dos a Veritas Andorra la Vella A la millor foto més golosa.
 4. Una Barqueta Biobo i un calendari a la millor foto més divertida.

El premi contingut en la present promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació en metàl·lic o cessió a petició del guanyador, ni total ni parcialment.

Un cop coneguts els guanyadors, els premis i / o vals per fer efectius aquests, es podran retirar durant la Fira d’Andorra la Vella 2018 a l’estand de BIOBO, dins de la carpa de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra, el dia dissabte 27 d’octubre de 15h a 19h i el dia diumenge 28 d’octubre de 11h a 17h.

6 – Assignació de premis

Segons la dinàmica utilitzada, amb exclusió expressa de l’atzar, els premis s’obtindran per mitjà de:

Els guanyadors seran escollits per un jurat de Menjar de Veritat S.L.U.

Menjar de Veritat S.L.U. entregarà el premi al guanyador, que haurà d’anar a buscar-lo al lloc indicat al concurs, i si no és possible és contactarà amb ell a través de les dades que aquest haurà registrat en l’aplicació.

Menjar de Veritat S.L.U. queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

7– Comunicació del concurs

Tant la realització del concurs com la seva promoció es comunicaran a través de la pàgina d’Instagram https://www.instagram.com/productes_eco_and

8 – Drets d’imatge

El guanyador accepta expressament, pel simple fet de participar, que la seva imatge, nom i veu puguin ser utilitzats a l’efecte d’informar sobre el resultat d’aquest concurs.

9 – Drets de dades

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, informem als participants que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat de Menjar de Veritat S.L.U. (Plaça Parc de la Mola, 10 9a planta) sent necessaris per gestionar la participació en la present promoció. El participant podrà dirigir-se a aquesta societat per demanar la seva consulta i actualització o exercir els seus drets de rectificació, oposició o cancel·lació, si així ho desitja mitjançant escrit, adjuntant fotocòpia del Passaport, a l’adreça: Menjar de Veritat S.L.U. al departament de màrqueting o a l’adreça de correu electrònic: nuria.cerda@biobio.ad, així mateix, el participant coneix, per així haver-se-informat i haver-ho acceptat expressament en el formulari de participació en línia amb caràcter previ a la seva tramesa, que Menjar de Veritat S.L.U. podrà:

 • Tractar les seves dades personals amb la finalitat d’oferir, a través de qualsevol mitjà, inclòs el telefònic, el correu electrònic, SMS o mitjà equivalent, ofertes comercials, serveis i productes de Menjar de Veritat S.L.U.

9 – Limitació de responsabilitat

Veritas es reserva el dret d’interrompre en qualsevol moment l’accés o continuïtat del concurs, sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d’això es derivin responsabilitats per a Veritas ni dret a indemnitzacions.

10 – Dipòsits de les bases

Les presents Bases poden ser consultades a la pàgina web www.bomosa.ad/bases-de-concurs-veritas

11 – Altres condicions

 1. La participació en el concurs suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest document per part dels participants.
 2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. El compliment de les Bases està regit per la legislació andorrana.
 3. Qualsevol manifestació de no acceptació de les mateixes suposarà l’exclusió del participant.
 4. Veritas es reserva el dret d’excloure als participants que per la seva conducta interfereixin en el bon funcionament del concurs.
 5. Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. En conseqüència la informació dels participants únicament estarà en possessió de Menjar de Veritat S.L.U. i no d’Instagram, sense perjudici d’aquella que es faci pública per comunicar els guanyadors en les diferents xarxes socials, i que queda expressament autoritzada amb la participació en el concurs i acceptació de les bases del mateix.
 6. Es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals, en allò no expressament previst.

 

concurso veritas andorra la vella

La vostra opinió

TENS ALGUN PROJECTE A ON COMPARTIM VALORS?

ESCOLTEM LES TEVES IDEES, FEM CRÉIXER ELS TEUS PROJECTES

Subscriu-te a la newsletter