El Comú d’Encamp, amb la participació de BMS Consultoria Estratègica, la consultoria d’RSC de l’Univers BOMOSA, ha posat en marxa les primeres accions del Pla de Mobilitat Sostenible per al Personal que va aprovar el passat mes de desembre amb l’objectiu de reduir les emissions d’efecte hivernacle i contribuir a assolir els compromisos internacionals de neutralitat de carboni al 2050. La corporació ha impulsat la creació d’un grup de treball, format per treballadors comunals de diferents departaments per aconseguir una visió molt transversal i impulsar les mesures a dur a terme, que definiran les primeres accions a realitzar de forma conjunta.

La primera sessió del grup de treball va ser conduïda per José Gismero i Marc Iserte, tècnics de BMS, juntament amb un tècnic del comú. Aquesta jornada va consistir en una presentació general del Pla i es va continuar en diverses dinàmiques interactives per definir un conjunt d’accions concretes sobre quatre grans objectius: reduir els desplaçaments a la feina, augmentar els mitjans no motoritzats, incrementar la mobilitat col·lectiva i incrementar la mobilitat de baixes emissions.

En aquest sentit, durant la confecció del Pla de Mobilitat Sostenible per al Personal, es va realitzar una primera diagnosi amb una enquesta en la qual hi va participar un 65% de la plantilla, de la qual un 54,7% dels seus treballadors van informar que per anar a treballar es desplacen a peu, un 36,5% en cotxe, un 4,4% en moto i de forma residual en patinet elèctric o transport públic. El còmput anual d’emissions està al voltant de les 152 tn de CO2 suposant un consum anual d’uns 60.000 litres de combustible.

Des del Comú d’Encamp, el conseller de Manteniment i Infraestructures, Xavier Fernàndez, considera que participant en iniciatives com aquesta “tots podem sumar i trobar propostes conjuntes per millorar i facilitar la mobilitat sostenible”. A més, assegura que d’aquestes sessions de treball “sorgiran accions tant a nivell particular, de cada treballador, com en l’àmbit conjunt i global de societat. Perquè cada petita acció suma per reduir les emissions”.

Sobre l’execució del Pla de Mobilitat Sostenible, des del Comú d’Encamp es considera que és una “bona oportunitat” per no només revisar la mobilitat dels seus treballadors sinó també per emprendre accions per guanyar en competitivitat i eficiència, reduint despeses i emissions. Durant les setmanes vinents es programaran les primeres idees sorgides d’aquest grup de treball que posteriorment seran traslladades a tot el conjunt de treballadors per començar a impulsar-les passat l’estiu.

La vostra opinió

TENS ALGUN PROJECTE A ON COMPARTIM VALORS?

ESCOLTEM LES TEVES IDEES, FEM CRÉIXER ELS TEUS PROJECTES

Subscriu-te a la newsletter