El Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquesta setmana els resultats del càlcul de l’evolució de la petjada de carboni, segons els quals ha reduït en tres anys el 13,2% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per la realització d’aquest estudi, el Comú ha confiat en BMS Consultoria Estratègica by BOMOSA, que ha conclòs que entre l’any 2019 i el 2022 es va reduir en 303,7 tones de CO2 en xifres absolutes les emissions generades. Aquestes dades s’han donat a conèixer en una roda de premsa del cònsol major de la parròquia, David Astrié i el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella.

En l’elaboració de l’estudi, la consultora d’RSC i sostenibilitat de l’Univers BOMOSA va analitzar diverses variables i el total de 16 edificis comunals, a més d’altres elements com la xarxa d’abastament d’aigua potable i la flota de vehicles de la parròquia. Tanmateix, les accions més importants es van dedicar en els tres aspectes de consum més principals: la xarxa d’enllumenat públic i els edificis corresponents al Centre de Congressos i el Centre Esportiu dels Serradells.

Si bé han sigut diverses les accions portades a terme per part del Comú que han causat aquesta reducció en la petjada de carboni, l’estudi de BMS Consultoria Estratègica detalla en tres els motius principals:

  1. L’aplicació de mesures d’eficiència i estalvi energètic reduint el consum fixant l’aire condicionat a l’estiu a una temperatura mínima de 26° graus i la calefacció a l’hivern en una màxima de 20°.
  2. La substitució del sistema de calefacció del Centre Esportiu dels Serradells per la xarxa de producció de calor FEDA Ecoterm-Cetrasa, que va rebaixar 484 tones de C02.
  3. Optimitzant els desplaçaments dels vehicles de la flota comunal, reduint-los i fent que els treballadors caminin, en la mesura del possible.

A més, altres accions importants realitzades per part del Comú d’Andorra la Vella han estat la substitució de les bombetes tradicionals pel sistema LED a l’enllumenat públic, el canvi de finestres per vidres més aïllants, la compra de més vehicles elèctrics o la modificació de part de la il·luminació del Centre de Congressos i altres sales, entre d’altres.

 

Foto: Comú Andorra la Vella

Foto: Comú Andorra la Vella

 

 

 

 

 

 

La vostra opinió

TENS ALGUN PROJECTE A ON COMPARTIM VALORS?

ESCOLTEM LES TEVES IDEES, FEM CRÉIXER ELS TEUS PROJECTES

Subscriu-te a la newsletter