Quan una empresa integra voluntàriament les preocupacions socials i mediambientals dins de la seva activitat diària i els seus processos productius diem que és socialment responsable. Aquesta característica implica que les decisions que es prenen s’adopten sempre amb la mirada posada en la sostenibilitat a llarg termini, i no en la maximització dels beneficis. En aquest sentit, des de Bomosa impulsem projectes que troben la seva raó de ser en l’estima cap a les persones, els animals i les plantes, posant l’accent en aquelles realitats que afecten especialment la societat andorrana, sense oblidar que l’equilibri de la vida i el medi ambient és quelcom que es produeix de manera global.

L’objectiu no és generar beneficis

Les empreses no poden ignorar els canvis que es produeixen, i que es continuaran produint,  al seu entorn ja que aquests afecten tant les seves expectatives com les de la ciutadania en general, així com la de les institucions que en formen part. Per això, les organitzacions que han fet el pas cap a la responsabilitat social saben que generar beneficis no és suficient sinó que cal tenir en compte els costos mediambientals i socials associats a la producció.

Fins els anys 90, al món predominava el model econòmic d’empresa que oferia ocupació a la població i generava riquesa basada en un model mecanicista, lineal i de gestió per objectius, i a més a més acostumava a mesurar-se en períodes curts de temps. Ara, però, hem avançat cap a un model on cada vegada hi ha més empreses que actuen com a una unitat orgànica que té present l’impacte que provoca en l’entorn i para atenció en les necessitats i demandes de diferents grups d’interès, de manera que adopten sistemes de valors que fomenten el desenvolupament sostenible de manera totalment voluntària, avançant-se d’aquesta manera a qualsevol legislació específica.

Sis punts clau de les empreses socialment responsables

Basant-nos en les idees recollides per l’emprenedor social, economista i Premi Nobel de la Pau Muhammad Yunus, podem fer una llista de sis punts bàsics que defineixen les empreses socialment responsables en la seva relació amb els altres:

  1. L’objectiu últim de l’empresa és lluitar contra un problema que pateix la societat i no la maximització del benefici. Així, la seva activitat pot estar encaminada a lluitar contra la pobresa, la manca d’educació, l’accés a les tecnologies, la millora del medi ambient, etc.
  2. L’empresa socialment responsable actua seguint principis de sostenibilitat econòmica, amb la mirada posada en la seva perdurabilitat en el temps
  3. No es reparteixen dividends a finals d’any entre els inversors ja que l’objectiu no és generar riquesa immediata sinó aconseguir tenir una activitat a llarg termini
  4. Si l’empresa genera recursos econòmics fruit de la seva activitat, aquests diners es queden dins de l’empresa i es reinverteixen en altres projectes que generin benestar per al conjunt de la societat
  5. L’activitat de l’empresa socialment responsable és sensible a la consciència mediambiental i a la igualtat de gènere
  6. Els seus treballadors obtenen condicions especialment beneficioses per tal de poder créixer personal i professionalment i fer una correcta conciliació familiar

La vostra opinió

TENS ALGUN PROJECTE A ON COMPARTIM VALORS?

ESCOLTEM LES TEVES IDEES, FEM CRÉIXER ELS TEUS PROJECTES

Subscriu-te a la newsletter